«5B040900» Хореография

Таразский государственный педагогический институт

Код ВУЗа: 
515

 

г. Тараз, ул. Толе би, 62

http://www.tarmpi.kz

Миссия Таразского государственного педагогического института - непрерывная и системная подготовка высококвалифицированных педагогических кадров – педагогов новой формации, востребованных как в регионе, так и в целом по стране. Институт нацелен на кардинальную модернизацию системы образования в соответствии со стратегическими целями государства в области образования.

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Университет «Болашак»

Код ВУЗа: 
305

 

г. Кызылорда, пр.Абая, 31 а

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Академический инновационный университет

Код ВУЗа: 
104

 

г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 13

http://aiu1937.kz/

Оңтүстік Қазақстандағы жоғары білімнің түңғыш қара шаңырағы. Еліміздің тарихындағы қиын кезеңде, 1937 жылы Қазақ ССР Халық комиссарлары Кеңесінің шешімімен мұғалімдер институты болып ашылған білім ордасы 1954 жылы педагогикалық институтқа айналды. Сол уақыттан бері уақыттың небір қиын да күрделі талаптарына іргесі кертілмей келе жатқан білім ордасына биыл 70 жыл толып отыр.

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Казахский государственный женский педагогический университет

Код ВУЗа: 
025

 

г. Алматы, пр.Достык,13

www.zhenpi.kz

 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 68 жылдық тарихы мен тәжірибесі бар, халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілетті мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарының бірі

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ)

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ), один из крупнейщих вузов Казахстана. В вузе разработана и практически реализована система непрерывного образования.

Сегодня в состав КазНПУ и его филиалов входят 10 факультетов. Подготовка специалистов ведется на 60 кафедрах по 54 специальностям.

Адрес: 050010
Республика Казахстан
г.Алматы, пр.Достык,13

телефон: 8(727)291-63-39,
факс: 291-30-50,
e-mail: rektor@kaznpu.kz

Страны: 
Тип образовательного учреждения: